Van desktop pc naar laptop naar pda en smartphone. De groep die nu al gebruik maakt van mobiel internet telt nog nauwelijks mee maar toch is er een trend gaande. Internet wordt mobieler.

Een belangrijk voordeel van bouwen volgens webstandaarden is dat je de informatie van je website relatief eenvoudig kunt ontsluiten voor andere media zoals bijvoorbeeld je smartphone.

Dezelfde informatie voor iedereen ontsluiten, dat is de One Web visie van Tim Berners Lee.

De praktijk is echter weerbarstiger. De meeste websites zijn verre van toegankelijk voor mobiel internet.

Om ontwikkelaars te helpen controleren of hun websites geschikt zijn voor mobiel heeft het W3C een nieuwe tool gelanceerd de W3C mobileOK Checker (Let op: het is nog een Alpha versie).

Bron: Preserving One Web

Be Sociable, Share!