Van de 55-plussers gebruikt bijna de helft het internet om te e-mailen. Ongeveer evenveel ouderen gebruiken het net om gericht te zoeken naar informatie. Bijna een derde van hen maakt gebruik van elektronisch bankieren.

De belangrijkste reden voor senioren om geen gebruik te maken van internet is desinteresse. Achter desinteresse gaan verschillende redenen schuil. Het kan komen door tijdgebrek of door een verkeerd beeld van wat internet is.Ook redenen die mensen liever niet uitspreken verdwijnen onder de noemer desinteresse. Te denken valt aan computervrees, faalangst, gezichtsverlies, de angst om fouten te maken en schaamte over het gebrek aan vaardigheden.

Bron: Ouderen gebruiken internet vooral om te mailen

Be Sociable, Share!