DdUX.org – Opdrachtgevers denken vaak te weten waar hun doelgroepen behoefte aan hebben. Marketingafdelingen informeren hen over de markt en klanten. Met deze informatie bepalen zij de kenmerken van doelgroepen.

Met demografische en statistische gegevens positioneren marketingprofessionals doelgroepen in een levenscyclus gericht op consumptie. Elke beschrijving van een doelgroepsegment is daarmee een aanduiding geworden van de grootste gemene deler. Helaas voor hen bestaat een dergelijke gemiddelde mens niet.

Marketingkennis leidt daarom vaak niet tot aanbevelingen voor een ontwerp dat bruikbaar is.

Gelukkig neemt de aandacht voor bruikbaarheid en de wensen van gebruikers toe. Evaluaties van applicaties met representatieve proefpersonen komt meer en meer voor. Toch zitten daar beperkingen aan. Bruikbaarheidsonderzoek vindt plaats in de onnatuurlijke testomgeving van een soort laboratorium.

Focusgroepen daarentegen stellen weliswaar de meningen en behoeften van doelgroepen centraal, maar uitkomsten van dergelijke bijeenkomsten zijn niet altijd betrouwbaar, omdat mensen in groepsverband vaak sociaal wenselijke antwoorden geven en zich positief opstellen.

Ontwerpers hebben kennis nodig over de activiteiten en gedragingen van individuen in hun natuurlijke omgeving van werk of huis. Inmiddels gebruiken mensen technologie niet allleen, ze leven er mee. Technologie is voor hen een vanzelfsprekende zaak geworden. Doorlopend onderzoek naar de betekenis en rol van technologie in hun dagelijkse omgeving levert waardevolle inzichten.

Methoden en technieken om mensen in hun natuurlijke omgeving te bestuderen zijn voorhanden en afkomstig uit de antropologie en etnografie. Tot voor kort richten deze vakgebieden zich op uitstervende inheemse culturen, maar nu niet meer.

Zelfs grote technologiebedrijven hebben antropologie en etnografie ontdekt om meer inzicht te krijgen in het dagelijkse leven met technologische hulpmiddelen. Deze bedrijven zetten de behoeften, wensen en verwachtingen van individuele gebruikers centraal. Hun ontdekking heeft voor sommige geleid tot zelfs een nieuwe strategie: van een oriëntatie op het produkt naar een oriëntatie op de markt.

Bron: Gebruikersonderzoek door antropologische bril (DdUX.org)

Be Sociable, Share!