Emoties spelen een steeds belangrijke rol binnen productdesign. Donald Norman wijdde het boek ‘Emotional Design‘ aan dit thema. Onlangs verscheen het boek ‘Designing emotions in online travel‘ van Soraia Cardoso en René Vaartjes waarin ze kijken naar de rol die emoties spelen binnen het boeken van een online reis. Internationaal gezien gooit de nederlandse assistent professor Pieter Desmet internationaal hoge ogen met het door hem ontwikkelde Product Emotion Measurement Tool (PrEmo).

Met eyetrack technologie is het tegenwoordig ook mogelijk om de emotionele gesteldheid van de respondent te meten. Het deense bedrijf Imotions ontwikkelde hiervoor een aparte softwareplugin. De pupilverwijding en de pupilreflex geven aan in hoeverre een communicatie-uiting emoties oproept. Belangrijk hierbij is dat ook kan worden aangeven of de communicatie-uiting positief, negatief dan wel neutraal door de respondenten wordt beleefd.

De emotiontool doet uitspraken over de volgende drie dimensies:

  • Arousal geeft de sterkte van de emotie van de respondent weer op een schaal van 0 tot 10.
  • Affectivity geeft het percentage respondenten aan waarbij een emotie is opgeroepen nadat de afbeelding is getoond.
  • Valence geeft het percentage respondenten aan dat op een plezierige, onplezierige of neutrale manier reageerde op de afbeelding.

De emotiontool is geen vervanging voor doorvragen. Met een oprecht geïnteresseerde usability-onderzoeker die de juiste vragen stelt krijg je veel meer inzicht. Voor de analyse van de eyetrack data en het stellen van de juiste vragen zie ik de emotiontool wel een waarde vole aanvulling.

Bron: Meetbare emoties

Be Sociable, Share!