Pogosticking is het telkens heen en weer gaan tussen een overzichtspagina en een detailpagina.

  • Voor een zoekresultatenpagina het heen en weer gaan tussen de zoekresultaten en de zoekresultatenpagina;
  • Op een ecommerce website het heen en weer gaan tussen het productoverzicht en de productdetailpagina’s
  • Voor een nieuwsarchief het heen een weer gaan tussen de verschillende maanden en de jaaroverzichten;

Pogosticking betekent onnodige navigatie en extra kliks die plaatsvinden omdat de detailpagina’s niet overeenkomen met datgene wat de bezoekers zoekt.

Pogosticking duidt dus op een usabilityprobleem. Volgens Jared Spool komt dit vaak omdat de overzichtpagina’s onvoldoende informatie bieden voor de bezoeker om een bewuste keuze te maken. Pogosticking is dan de enige mogelijkheid die over blijft om de gewenste informatie te vinden.

Uit onderzoek van Spool blijkt echter dat hoe meer pogosticking er is des te minder is de conversie. Tegengaan van pogosticking levert dus een betere gebruikersvriendelijkheid en dus een betere ROI op.

Pogosticking wordt tegengegaan door de aandacht te vestigen op de overzichtspagina. Staat hier wel alle informatie die nodig is voor de bezoeker om een bewuste keuze te maken? Interviews met de eindgebruikers kunnen hierover meer inzicht geven.

Nieuwe technieken zoals Ajax bieden ook mogelijkheden om Pogosticking tegen te gaan. Op basis van een klik kan immers meer informatie worden getoond zonder dat er een aparte pagina wordt geopend.

Bron: Pogosticking and why it should be avoided

Be Sociable, Share!