VVD-Europarlementariër Jules Maaten schrijft op zijn weblog dat de VDD in het Europees parlement pleit voor een vrijwillige reclamegedragscode voor internet.

Maaten zegt zich vooral te ergeren aan de zogeheten pop-ups, automatisch op een scherm verschijnende reclamemeldingen. Uit een onderzoek van de Hogeschool Ede onder 490 personen zou ook blijken dat de meeste ondervraagden zich het meest ergeren aan pop-ups.

Hij wil met de reclamewereld en adverteerders komen tot een vrijwillige gedragscode. Daarin zouden ook afspraken kunnen staan over het vermijden van spam, oftewel ongewenste e-mails, het voorkomen van misleidende informatie over de inhoud van mails of sites en toegang voor bijvoorbeeld kleurenblinden. Maaten zegt hierover op korte termijn overleg te zullen plegen met de sector.

VVD bepleit gedragscode internetreclame

Be Sociable, Share!