In 2010 moet de helft van de EU-huishoudens een breedband internetaansluiting bezitten. Bovendien moet het percentage kansarmen dat nu geen gebruik kan maken van internet in datzelfde jaar gehalveerd zijn. Dat is de strekking van de verklaring die de ministers van 34 Europese landen gisteren in de Letse hoofdtad Riga hebben ondertekend.

In 2010 moeten alle publieke websites toegankelijk zijn voor gehandicapten. Nu geldt dat slechts voor 3 procent van de publieke sites.

Van de Europese bevolking heeft nu 30 tot 40 procent geen toegang hebben tot internet vanwege armoede, handicap of gebrek aan vaardigheden. Dat percentage moet in 2010 gehalveerd zijn.

Nu heeft 25 procent van de Europese huishoudens een breedband aansluiting. Dat aandeel moet in 2010 verdubbeld zijn. Om dat te kunnen realiseren dienen in 2007 afspraken te worden gemaakt over standaarden en aanpak voor toegankelijkheid van websites. In 2008 moeten acties worden gestart om digibetisme te bestrijden.

Bron: EU wil internetgebruik verdubbelen

Be Sociable, Share!