Veel ontwikkelaars hebben vandaag de dag nog steeds veel moeite om rekening te houden met de gebruiksvriendelijkheid van hun producten. Ze denken vaak nog teveel vanuit de technische kant in plaats vanuit de eindgebruiker.

Om hier enigszins verandering in te brengen worden steeds vaker verschillende methoden toegepast die zich richten op gebruiksvriendelijkheid. Eén van deze methoden is het zogenaamde user advocacy. User advocacy kan gedefinieerd worden als het proces waarin een IT Professional (ofwel ontwikkelaar) zichzelf zoveel mogelijk verplaatst in de wereld van de average user, de eindgebruiker dus.

Het zichzelf verplaatsen in de eindgebruiker doen ze door de kennis, die bestaat over gebruiksvriendelijkheid, toe te passen op hun eigen producten.

Raar eigenlijk, wanneer je bedenkt dat iedereen een gemiddelde gebruiker is geweest en dat op sommige vlakken zelfs nog is. Denk bijvoorbeeld aan het werken met een nieuw softwareprogramma, product of website.

De eindgebruiker denkt niet na over hoe een programmeur een systeem ontwikkelt heeft, hoe een database werkt of wat een bepaald icoon betekent. Hij gaat er gewoon vanuit dat een product werkt zoals hij verwacht.

Bron: Designing for the Average User

Be Sociable, Share!