Onlangs gaf het 50+ Expertisecentrum de resultaten vrij van een onderzoek dat bureau Veldkamp (onderdeel van TSN NIPO) en Carl Rhode (Cool Hunt) hebben gedaan. Er is volgens het bureau kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de belevingswereld van 50-plussers.

Op deze basis zijn vijf types 50-plussers gedefinieerd:

  • Behoudende Zorgzamen;
  • Oudere Afwachtenden;
  • Stoere Prijsbewusten;
  • Jongere Ruimdenkers;
  • Vrijgevochten Vooroplopers.

Deze nieuwe segmentatie kan volgens het bureau een bijdrage leveren tot een betere benadering van 50-plussers. En dat is van groot belang gezien de omvang van deze doelgroep die kapitaalkrachtig is en van bijna een derde van de Nederlandse bevolking zal groeien tot 41% in 2025. Dan is het aantal 50-plussers gestegen tot zeven miljoen mensen. Een korte weergave van de vijf typologieën.

Bron: Zwart: Nieuwe segmentatie 50+-ers

Be Sociable, Share!