De waarde van consistentie is eenvoudig te begrijpen. Een website die consistent is, is voorspelbaar en is daardoor makkelijker om mee om te gaan. Lees ook het artikel Why Consistency is Critical van Gerry Gaffney.

Volgens Louis Rosenfeld en Peter Morville kan inconsistentie voorkomen bij een aantal zaken

  • Schrijfstijl, de ene keer wel en de andere keer geen hoofdletters;
  • Vormgeving, de ene buttons is rood de andere blauw;
  • Woordgebruik, de ene keer usability gebruiken en de andere keer gebruiksvriendelijkheid;
  • Invalshoek, door elkaar gebruiken van abstracte namen (restaurant) en concrete voorbeelden (mcdonalds) door elkaar in een navigatiesysteem;
  • Begrijpbaarheid, een opsomming waar iets in mist bv. Broeken, truien en overhemden verkopen maar geen t-shirts;
  • Doelgroep, een medische site die dan weer schrijft voor de medicus (latijnse benaming) en dan voor een patient (volksbenaming);

Er bestaat niet zoiets als ontwikkelaars die bewust en kwaadwillig inconsistenties creeeren. Vaak ontstaat zoiets onbewust. Kennis van inconsistentie is dan ook al een belangrijke eerste stap. Het rijtje van Rosenfeld en Morville biedt een aantal goede aanknopingspunten.

Bron: Information Architecture for the World Wide Web, 2nd Edition

Be Sociable, Share!