Discriminatie van mensen wegens hun handicap is met ingang van 1 januari 2006 strafbaar lezen we op de website van het ministerie van Justitie. De wet heeft betrekking op de discriminatie van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

De nieuwe wet richt zich op alle burgers en heeft tot doel discriminatie van gehandicapten in het sociaal economisch verkeer te bestrijden.

De wet richt zich ook specifiek op mensen die een ambt, beroep of een bedrijf uitoefenen. Bedrijven of diensten die -zonder dat daarvoor een goede reden bestaat- niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

Ook hier heeft de wet tot doel het mogelijk te maken dat gehandicapten gewoon meedoen in het sociaal economisch verkeer.

Uit het discriminatieverbod kan voortvloeien dat sommige ondernemers voorzieningen moeten treffen. Het treffen van een voorziening moet in redelijkheid verwacht kunnen worden en mag niet onevenredig belastend zijn.

Bij afweging door de rechter van de vraag wat een redelijke grond is, kunnen diverse factoren een rol spelen. Is de voorziening eenvoudig aan te brengen? Over welke middelen beschikt de ondernemer?

In het artikel Wat is het belang van toegankelijk bouwen? noemde ik al voorzichting het juridische argument voor toegankelijkheid. Nu deze wet er is is er toch helemaal geen excuus meer om niet-toegankelijk te bouwen.

Bron: Gewoon meedoen

Be Sociable, Share!