Breedbandinternet is in een korte tijd ingeburgerd geraakt. Begin 2005 beschikte 55 procent van de huishoudens over breedbandinternet. Dit was drie jaar eerder 13 procent. Van de bedrijven had 70 procent een breedbandverbinding tegen drie jaar geleden een kwart.

Zowel onder huishoudens als onder bedrijven is ADSL inmiddels de meest voorkomende breedbandverbinding. Begin 2005 bestonden de breedbandverbindingen in Nederland voor 60 procent uit ADSL en voor 40 procent uit kabel. Praktisch overal in Nederland wordt momenteel breedbandinternet aangeboden. Het breedbandgebruik in Nederland is trouwens internationaal gezien zeer hoog, vooral voor huishoudens.

Negen op de tien bedrijven in Nederland maakte eind 2004 gebruik van internet en driekwart had een website. Meer geavanceerde toepassingen zoals elektronische verkoop, prijsinformatie, klantondersteuning of koppeling met IT-systemen van afnemers komen minder vaak voor.

Begin 2005 beschikt bijna 80 procent van de huishoudens over internet. Van de personen die thuis geen internet hebben zegt tweederde hier ook geen behoefte aan te hebben. Bijna eenderde van het internetgebruik – uitgedrukt in uren internetgebruik per week – komt voor rekening van personen van 12 tot 25 jaar. Bijna de helft van de bevolking van 12 tot 75 jaar had begin 2005 ooit een computercursus gevolgd.

Tot slot werd eind 2004 ongeveer de helft van alle overheidsdiensten ook via internet aangeboden. Een deel van de gebruikers is echter teleurgesteld in de mate waarin diensten via internet ook daadwerkelijk kunnen worden afgehandeld. Binnen de EU neemt Nederland een middenpositie in op het punt van het online aanbieden van overheidsdiensten.

Bron: Breedbandinternet wint aan populariteit

Be Sociable, Share!