Concepting is een boek van Jan Rijkenberg. In het boek schetst hij een tijdperk waarin nieuwe merken die worden ontwikkeld vanuit een gedachtegoed een stevige plaats zullen verwerven naast merken die voortkwamen uit traditionele productontwikkelings- en innovatieprocessen. Voorbeelden van sterke concepting-bedrijven zijn Nike, Benetton, Swatch en Virgin.

Hoe kom je nu aan een dergelijke gedachtegoed?

Er is geen betere methode dan in het leven te stappen van groepen mensen en hun leven mee te leven. Pas dan kun je ontdekken wat er in hen omgaat, hoe zij zich als individu of als groep gedragen.

De oprichter van Apple, Steve Jobs, ontdekte op de werkvloer hoe mensen worstelden met computers die een verlengstuk waren van een administratief proces en niet van henzelf. Hij zag dat ze, vaak met tegenzin, de onhandig grote en zware computers slechts gebruikten als veredelde typemachine met correctietoest.

Uit die waarnemingen ontstond zijn visie: wilde een management de arbeidsproductiviteit van zijn medewerkers verhogen, dan zou werken met een computer fun moeten en toegankelijk voor iedereen. Pas dan zouden mensen met plezier zo een ding gebruiken, zouden ze andere enthousiast kunnen maken en pas dan zou hun arbeidsproductiviteit toenemen.

Die gedachte is het startpunt geweest voor het Apple concept: het ontwikkelen van gebruikersvriendelijke, toegankelijke software, een lichte, draagbare kast, een op de gebruiker en niet op de baas gerichte communicatietoon, een vrolijk, niet institutioneel logo.

Be Sociable, Share!