Nu.nl is een van de grootste websites van Nederland met gemiddeld 4,5 miljoen pageviews per dag. Als adverteerder op Nu.nl betaal je per pageview. Op de inkomsten wat op te krikken hebben ze bij nu.nl wat slims bedacht. Om de 300 seconden verversen ze de pagina. Door dit continu verversen komen er lekker snel pageviews bij. Kassa dus voor Nu.nl

Dit continu verversen van de pagina leidt geen enkel doel behalve het genereren van inkomsten voor Nu.nl. Verversen is niet nuttig voor gebruikers en verversen is niet nuttig voor adverteerders. Automatisch verversen zorgt voor deze twee groepen dan ook niet voor toegevoegde waarde, ik ben dan ook benieuwd hoe lang dit nog geaccepteerd wordt.

Bron: Adverteren op Nu.nl: wel incasseren, niet leveren?

Be Sociable, Share!