Onderzoeksbureau User Vision ondervroeg 208 minder valide internetters naar hun ervaringen met internet.

Duidelijke content (heldere taal en een simpele layout) wordt door 88% als het meest belangrijke bestempeld. Op de tweede plaats (65%) staat een goede navigatie. Als derde belangrijkste item (63%) worden betekenisvolle en duidelijke hyperlinks genoemd.

Het ALT-attribuut wordt slechts door een derde van de respondenten als belangrijk bestempeld. 25% vindt het ALT-attribuut zelfs helemaal niet belangrijk.

De top vijf ergernissen

  • Geen zoekfunctie;
  • Geen sitemap;
  • Geen interne pagina navigatie (ga naar de content en naar boven links);
  • Pop-ups;
  • Lettergrootte en contrast niet kunnen aanpassen.

Bron: Disabled web users rank their usability priorities

Be Sociable, Share!