Iedereen reageert weer anders op prikkels uit zijn omgeving. Wat men in de ene cultuur als positief ervaart waardeert men in de andere cultuur als negatief. De kleur wit bijvoorbeeld staat in Amerika voor zuiver en puur in Japan vertegenwoordigt het de dood.

Tijdens het bouwen van onze website moeten we dus rekening houden met cultuuraspecten van onze doelgroep.

Volgens Hofstede kunnen de volgende culturele dimensies worden gedefinieerd:

  • Machtsafstand (van klein naar groot);
  • Collectivisme tegenover Individualisme;
  • Femininiteit tegenover Masculiniteit;
  • Onzekerheidsvermijding (van zwak naar sterk).

De Geert Hofstede Cultural Dimensions geven op landelijk niveau de scores per dimensie.

De dimensies hebben hebben invloed op de manier waarop we onze website vormgeven. Een afbeelding van de man die succes heeft behaald slaat in een competitieve cultuur (vs) veel meer aan dan in een land (japan) waar samenwerking voorop staat.

Een foto van een man en vrouw (even gelijke groot) die samen iets ondernemen zal in een ge-emancipeerde cultuur meer waardering oogsten dan in een cultuur waar de vrouw nog een ondergeschikte rol heeft.

Bron: The Impact of Cultural Diversity on Web Site Design

Be Sociable, Share!