Het verdelen van tekst over meerdere kolommen op scherm is een slecht idee. Onlangs schreef Cédric Savarese op A List Apart een prima artikel over de CSS 3.0 techniek om tekst te verdelen over meerdere kolommen.

Echter, de techniek zou niet te pas en te onpas gebruikt moeten worden. Tekst verdeelt over meerdere kolommen in ronduit storend. Roger Johansson zegt hetzelfde, hij noemt nog wel 5 uitzonderingen. Tekst verdelen over meerdere kolommen is toegestaan wanneer:

  • Je niet op een neer hoeft te scrollen om naar de volgende kolom te gaan.
  • Je niet horizontaal hoeft te scrollen.
  • Het artikel niet over meerdere pagina’s is verdeeld (zie sitepoint.com.
  • De regels hierdoor niet te kort worden om ze ongehinderd te kunnen lezen.
  • Wanneer tekst is uitgevuld over de regel (justified).

Bron: CSS3 Multi-column layout considered harmful

Be Sociable, Share!