Bedrijven die de focus leggen op user experience als strategische doelstelling kunnen tot 60% meer rendement behalen (Gartner).

Produktomschrijvingen voorzien van interactieve features hebben 70% meer kans verkocht te worden dan produktomschrijvingen met alleen een statisch plaatje.

Veel bedrijven ruilen hun op tabellen gebaseerde statische layout in voor en op webstandaarden css-gebaseerde layout met interactieve features. Deze verandering leidt tot meer winstgevendheid voor die bedrijven.

Dit alles kunnen we lezen in het artikel Fame? Fortune? Maybe Not, But Rich Media Strategies Pay Off. Weer erg jammer dat de bronnen waar men in het interview naar refereert niet geverifieerd kunnen worden.

Bron: Fame? Fortune? Maybe Not, But Rich Media Strategies Pay Off

Be Sociable, Share!