Dankzij Internetmisdrijven als Phising en Pharming daalt het vertrouwen dat mensen hebben in websites.

Het is erg lastig om internet bedrog te herkennen. Grazioli onderzocht dit verschijnsel. Hij vroeg respondenten een specifieke website te bezoeken en gaf ze de opdracht een vriend te helpen beslissen met het beantwoorden van de vraag of het een goed idee is om er een laptop aan te schaffen.

De helft van de respondenten ging naar de “echte” site en de andere helft naar een “bedrog” site. Deze “bedrog” site zag er exact hetzelfde uit maar was op een zestal plaatsen aangepast. Na afloop werden de respondenten gevraagd of ze de “echte” of de “bedrog” site hebben bezocht.

  • 55% vertrouwde de “bedrog” site;
  • 30% vertrouwde de “bedrog” site niet;
  • 15% wist het niet zeker;
  • Slechts 38% vertrouwde de “echte” site;
  • 32% vertrouwde de “echte” site niet;
  • 30% wist het niet zeker.

Meer mensen vetrouwen eerder de “bedrog” site dan de “echte” site, dit is opmerkelijk te noemen. Reden te meer om hard te werken aan de geloofwaardigheid van onze websites.

Bron: Fine-tuning your Internet deception detectors

Be Sociable, Share!