Ondanks het feit dat de risico’s van scrollbars bekend zijn, wordt er toch nog vaak verkeerd mee omgegaan. Resulterend in gefrustreerde gebruikers, toegankelijkheidsproblemen en gemiste content.

Een voorbeeld is horizontaal scrollen, dit is niet wat gebruikers verwachten. Het is dan ook beter om aan de verwachtingen van gebruikers te voldoen!

Bron: Scrolling and Scrollbars

Be Sociable, Share!