Inleiding

Maandelijks organiseert één van de werknemers van Concept7 een workshop voor zijn collegae. Na afloop van de workshop over “bruikbaarheid en design” blijft er nog steeds een belangrijke vraag open staan: wanneer treedt er een dilemma op tussen bruikbaarheid en design? En nog belangrijker, hoe moet hiermee worden omgegaan?

In de workshop zijn middels een case drie designers lijnrecht tegenover drie usability experts gezet. Iedere groep moest haar eigen expertise zo goed mogelijk onderbouwen en de onderbouwing van de tegenstander met argumenten proberen te ontkrachten of te verwerpen. Het uiteindelijke doel van de workshop was om het dilemma tussen bruikbaarheid en design op te zoeken en te ervaren.

De argumenten en voordelen van beide expertises zijn ruim aan bod gekomen. Wat hierbij opviel was dat de in de case behandelde strategie bepalend was voor de onderbouwing van de argumenten. Is dit toeval of juist erg logisch? Is de strategie bepalend voor de invulling van deze twee expertises?

Op weg naar het antwoord op deze vraag geef ik eerst de tijdens de workshop naar voren gekomen belangrijkste kenmerken en voordelen van beide expertises.

De voordelen van bruikbaarheid

De bruikbaarheid van websites is te herleiden tot twee belangrijke kenmerken: effectiviteit en efficiëntie. Een website is effectief als de bezoeker haar doel kan bereiken en efficiënt als de bezoeker dit zo snel en eenvoudig mogelijk kan doen.

Uitgaan van de bruikbaarheid van websites heeft als voordeel dat de oplossing:
voor een langere termijn te gebruiken is (duurzaamheid);
voor elke doelgroep geschikt is;
inspeelt op automatismen van de gebruiker;
makkelijk te onderhouden is.

De voordelen van design

Voor het design, de uitstraling van de website, geldt dat er bij de bezoeker een verlangen wordt gecreëerd of waargemaakt. In eerste instantie heeft een website 5 seconden om de bezoeker te overtuigen dat dit de website is waar de bezoeker haar informatie kan vinden cq. kan bestellen. Middels het design kan dit verlangen worden overgebracht en vervolgens worden uitgebreid, versterkt en waargemaakt.

Uitgaan van het design van websites heeft als voordeel dat de oplossing:
inspeelt op psychologische achtergronden (van kleurgebruik tot lettertypen);
ervoor zorgt dat de bezoeker zich kan identificeren met het bedrijf;
veiligheid en geloofwaardigheid uitstraalt;
een gevoel overbrengt dat iets eenvoudig te gebruiken is.

De weg naar de ideale middenweg

Bij een keuze tussen design en bruikbaarheid gaat het uiteindelijk toch om de toegevoegde waarde van de website. Deze toegevoegde waarde is afhankelijk van de gekozen strategie. Wat wordt er van de website verwacht? Ligt de toegevoegde waarde van de website in de mogelijkheid tot een intrigerende beleving van het product? Of in het overzichtelijk weergeven van alle mogelijkheden en opties? Kortom, wat is de strategie?

Om dit te verduidelijken neem ik het “Honeycomb model” van Peter Morville als voorbeeld: de toegevoegde waarde van een website ligt in de positieve gebruikerservaring (user experience).

De strategie van de positieve gebruikerservaring

In het “Honeycomb model” staat de positieve gebruikerservaring centraal. Peter Morville gaat ervan uit dat de toegevoegde waarde van een website schuilt in haar gebruikerservaring. Zorgt de website voor een positieve gebruikerservaring dan zullen doelstellingen, in potentie, behaald kunnen worden.

Wat in het model niet duidelijk wordt is de onderlinge relatie tussen de zes onderdelen van het model. Een juiste combinatie van de zes onderdelen: nut, verlangen, toegankelijkheid, vindbaarheid, vertrouwen en bruikbaarheid zorgen uiteindelijk voor de positieve gebruikerservaring. Maar wat is de onderlinge verhouding precies? Welk onderdeel draagt het meest bij aan de positieve gebruikerservaring? Welk onderdeel is het belangrijkst?

Hiermee komen we tot de kern van dit artikel. Hoe moet er met het dilemma tussen design en bruikbaarheid omgegaan worden? Het antwoord is simpel: dat is afhankelijk van de strategie

De strategie van een website is de sleutel tot een succesvolle oplossing. Bij het bepalen van de strategie worden direct de onderlinge verhoudingen van de zes onderdelen in het model van Peter Morville vastgesteld. Wat dat betreft is er dan ook geen dilemma tussen bruikbaarheid en design. Als het einddoel is bepaald, kunnen dilemmas eenvoudig worden opgelost. Dilemmas worden problemen en problemen zijn er om opgelost te worden. Niets dilemma, oplossingen!

Be Sociable, Share!