Van de Nederlandse internetters heeft 56 procent software geïnstalleerd om pop-ups te weren, het gaat in totaal om 5 miljoen internetters. Een half jaar geleden lag dit aandeel nog op 49 procent. Met name de service pack 2 van Microsoft schroefde het aandeel pop-up killers op.

bron: 56 procent internetters weert pop-up

Be Sociable, Share!