Voordat men begint met het bouwen van een internetapplicatie wordt vaak eerst een functioneel ontwerp gemaakt. Weg met dat functioneel ontwerp! Waarom? Omdat het niet functioneel is!!

Een functioneel ontwerp is vaak meer bedoeld om een go te krijgen dan dat het werkelijk zinvol is voor designers en programmeurs, gaandeweg het proces (zodra dingen zichtbaar worden) veranderen de eisen toch en blijkt de weinige toegevoegde waarde van het functioneel ontwerp.

bron: Getting Real, Step 1: No Functional Spec

Be Sociable, Share!