Je maakt gebruik van xhtml, wilt door de validators komen en gebruik maken van form attributen zoals required bij [input] of maxlength bij [textarea]. Als je je DTD niet aanpast zal de validator het niet goedkeuren. In het artikel Validating a Custom DTD beschrijft David Eisenberg hoe je je DTD’s kunt aanpassen.

bron: Validating a Custom DTD

Be Sociable, Share!