Per 1 november is een nieuwe versie ingegaan van het normdocument van het Waarmerk drempelvrij.

Naast wijzigingen aan de grootte en de selectie van de steekproef voor een toetsing is ook interpretatie van een van de ijkpunten verbreed. het gaat om de taalattributen.

Hoewel wenselijk is het niet langer noodzakelijk om een enkel woord (product- en/of eigennamen) in een anderen taal te voorzien van een taalwisseling in de code.

Als de Franse zin “le train est a la gare” door een spraaksynthesizer wordt uitgesproken die Engels als primaire taal gebruikt, dan kan het resultaat moeilijk te verstaan zijn. Door de taal aan te geven, kan de spraaksynthesizer de woorden in het Frans uitspreken. In HTML gebruikt u het lang-attribuut om dit te bewerkstelligen.

Als in een pagina een enkel woord (product- of eigennaam) in een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina, dan heeft het de voorkeur om dat in de code ook aan te geven. Dit is echter niet verplicht.

Is de richtlijn verandert omdat een enkel woord in een andere taal best toegankelijk is of zijn er meer economisch redenen aan te wijzen omdat het nogal veel werk is?

Bron: Nieuwe normdocument Waarmerk Drempelvrij.nl

Be Sociable, Share!