Het Besluit kwaliteit Rijksoverheidswebsites is genomineerd voor de ISOC Award voor het meest succesvolle of veelbelovende internetgerelateerde initiatief vanuit de overheid.

Dankzij een motie van Kamerleden Madsen (CDA) en Fierens (PvdA) zullen vanaf 1 september 2006 alle nieuwe websites die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vallen, moeten voldoen aan de door de overheid opgestelde Webrichtlijnen voor duurzamen en toegankelijke websites.

De afgelopen periode hebben diverse organisaties, waaronder het Waarmerk drempelvrij.nl, Federatie Slechtzienden en Blinden- Belang, de CG-Raad, Stichting Accessibility en Advies.overheid.nl zich hard gemaakt voor een verbetering van de toegankelijkheid van overheidswebsites.

De aanbieding van de Accessibility Monitor 2005, eind vorig jaar door de Federatie Slechtzienden en Blinden- Belang en de CG-Raad aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, was hierin een belangrijke stap. In het rapport werd aangetoond dat 96% van de overheidssites niet voldeed aan de minimale toegankelijkheidseisen.

In april heeft de Kamer diverse malen met voormalig minister Pechtold gesproken. Deze loste voor het zomerreces zijn belofte in om met een besluit van de ministerraad te komen. Het besluit heeft verstrekkende gevolgen. Alle nieuwe websites die onder verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid worden ontwikkeld moeten vanaf 1 september a.s. toegankelijk zijn.

Bron: Besluit kwaliteit Rijksoverheidswebsites genomineerd voor ISOC Award

Be Sociable, Share!