Google introduceert in de loop van de dag een webgebaseerd spreadsheetprogramma. De nadruk bij Googles spreadsheet ligt op samenwerking: het programma biedt de mogelijkheid om vanaf meerdere locaties samen te werken aan één rekenblad. Qua functionaliteit beperkt het programma zich tot de basisfuncties die men van een spreadsheet mag verwachten. Google Spreadsheets zal bijvoorbeeld geen grafieken kunnen tekenen.

De vandaag te introduceren versie is in feite nog een proefversie. Om die reden, en om te voorkomen dat zijn computers bezwijken onder de druk, stelt Google zijn spreadsheet in eerste instantie aan een beperkt aantal personen beschikbaar. Hoe groot dat aantal is, heeft het bedrijf niet gespecificeerd. Het programma wordt om 15.00 uur Nederlandse tijd gepubliceerd op Google Labs.

Met de introductie van zijn spreadsheetprogramma begeeft Google zich op een markt die Microsoft sinds jaar en dag beheerst met zijn Excel. Zeker bij de incidentele spreadsheetgebruikers – en die vormen een duidelijke meerderheid – zal de beschikbaarheid van een gratis van het web te plukken programma de aantrekkelijkheid van Microsofts Office-suite, waar Excel deel van uitmaakt, verzwakken.

Bron: Google stapt in spreadsheets

Be Sociable, Share!