balletje balletje

In het artikel More Users, Less Trust lezen we dat het aantal internetgebruikers toeneemt maar dat het vertrouwen in internet afneemt.

Het Ministerie van EZ heeft het onderzoeksbureau Millward Brown laten onderzoeken hoe veilig het internetgebruik in het MKB is. Hieruit bleek dat:

  • Ongeveer tien procent van de geïnterviewden wel eens te maken heeft gehad met serieuze vormen van internetmisbruik, zoals oplichting, creditcardmisbruik en manipulatie van bedrijfsgegevens. In veel gevallen wordt geen aangifte gedaan;
  • Bedrijven veel aankopen doen via het internet. Slechts de helft van de ondernemers is bij het kopen via internet actief bezig met veiligheid, zoals het zoeken naar een beveiligde verbinding;
  • Kleine bedrijven de grootste kans hebben op problemen. Pcs zijn hier het minst veilig ingericht en een systeembeheerder ontbreekt. Kleine bedrijven in de handel, marketing en pr lopen het meeste risico;
  • MKB-ers niet zo snel internetpaginas openen die verdacht zijn. Tegelijkertijd is het e-mailverkeer belangrijk voor de zaak en worden veel e-mails geopend, die ook maar enigszins zakelijk relevant lijken. Daarmee dragen bedrijven bij aan het instandhouden van spam;
  • Medewerkers van bedrijven geen grote rol voor zichzelf zien bij het voorkomen van veiligheidsproblemen.

Dankzij deze negatieve ervaringen is het des te meer zaak om te zorgen dat je website vertrouwen opwekt. Tien tips om uw website credibility te verhogen

Bron: Landelijk: Een op de tien bedrijven opgelicht via het internet

Be Sociable, Share!