De Adult Dyslexia Organisation start een grootscheeps onderzoek naar toegankelijkheid voor mensen met dyslexie. Het onderzoek richt zich op:

  • dyslexie en web accessibility;
  • dyslexie en e-learning accessibiliyt;
  • dyslexie en interface design;
  • dyslexie en print accessibility.

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een serie richtlijnen.

bron: Dyslexia List launches with Major Research Programme into Accessibility Guidance

Be Sociable, Share!