Op veel sites is het logo een link naar de homepage. In het artikel The logo should not link to the homepage Houdt Jesper Tverskov een vurig pleidooi om dit niet langer te doen. Uit zijn onderzoekje bleek dat 2/3 van de gebruikers niet van het bestaan ervan weet. Als zo weinig gebruikers het gebruiken waarom dan niet een verrassing, bv een quote van de dag na een klik op het logo, is zijn betoog

Ik spreek dan even namens die groep 1/3 van de gebruikers. Ik klik namelijk bijna altijd op het logo als ik naar de homepage wil. Het zou dan ook een onaangename verrassing zijn als er telkens weer wat nieuws, waar ik niet om gevraagd heb (de site neem controle van de gebruiker over), in beeld kwam.

Bron: The logo should not link to the homepage

Be Sociable, Share!